Kommunevåpen Bergen kommune
arealplaninformasjon
Arealplan-ID: 65080000 Saksnummer:
Rediger Plannavn: LAKSEVÅG. GNR 149 BNR 1135 MFL, JOHAN BERENTSENS VEI Plantype: Detaljregulering
Planstatus:
Plan under arbeid (Planforslag) *
Vedtak i kraft:
 Sakshistorikk
 Dokumenter
 Detaljer
 Relaterte planer
 Berørte eiendommer