Kommunevåpen Bergen kommune
arealplaninformasjon
Arealplan-ID: 64840000 Saksnummer:
Rediger Plannavn: BERGENHUS. BYBANEN TIL FYLLINGSDALEN - MIDLERTIDIG ENDEHOLDEPLASS I KAIGATEN Plantype: Detaljregulering
Planstatus:
Gjeldende plan (Endelig vedtatt arealplan) *
Vedtak i kraft:
 Sakshistorikk
 Dokumenter
 Detaljer
 Relaterte planer
 Berørte eiendommer