Kommunevåpen Bergen kommune
arealplaninformasjon
Arealplan-ID: 64650000 Saksnummer:
Rediger Plannavn: BERGENHUS. GNR 166 BNR 1764 M.FL., KALFARVEIEN, GAMLE BETANIEN Plantype: Detaljregulering
Planstatus:
Plan under arbeid (Planforslag) *
Vedtak i kraft:
 Sakshistorikk
 Dokumenter
 Detaljer
 Relaterte planer
 Berørte eiendommer