Kommunevåpen Bergen kommune
arealplaninformasjon
Arealplan-ID: 64550000 Saksnummer:
Rediger Plannavn: LAKSEVÅG. GNR 123 BNR 271 M.FL., RV 555 STORAVATNET, NY KOLLEKTIVTERMINAL OG GRØNNSTRUKTUR Plantype: Områderegulering
Planstatus:
Plan under arbeid (Planforslag) *
Vedtak i kraft:
 Sakshistorikk
 Dokumenter
 Detaljer
 Relaterte planer
 Berørte eiendommer