Kommunevåpen Bergen kommune
arealplaninformasjon
Arealplan-ID: 64530000 Saksnummer:
Rediger Plannavn: ARNA. GNR 287 BNR 8, 638, LAKSLIA Plantype: Detaljregulering
Planstatus:
Plan under arbeid (Planforslag) *
Vedtak i kraft:
 Sakshistorikk
 Dokumenter
 Detaljer
 Relaterte planer
 Berørte eiendommer