Kommunevåpen Bergen kommune
arealplaninformasjon
Arealplan-ID: 64180000 Saksnummer:
Rediger Plannavn: BERGENHUS. GNR 168 BNR 563 M.FL., MULEBANEN Plantype: Detaljregulering
Planstatus:
Plan under arbeid (Planforslag) *
Vedtak i kraft:
 Sakshistorikk
 Dokumenter
 Detaljer
 Relaterte planer
 Berørte eiendommer