Kommunevåpen Bergen kommune
arealplaninformasjon
Arealplan-ID: 64040000 Saksnummer:
Rediger Plannavn: BERGENHUS/ÅRSTAD. BYBANEN FRA SENTRUM TIL FYLLINGSDALEN, DELSTREKNING 1, NONNESETER - KRON... Plantype: Områderegulering
Planstatus:
Gjeldende plan (Endelig vedtatt arealplan) *
Vedtak i kraft:
 Sakshistorikk
 Dokumenter
 Detaljer
 Relaterte planer
 Berørte eiendommer