Kommunevåpen Bergen kommune
arealplaninformasjon
Arealplan-ID: 63410000 Saksnummer:
Rediger Plannavn: ARNA. GNR 307 BNR 9 M.FL., ARNA STEINKNUSEVERK Plantype: Detaljregulering
Planstatus:
Gjeldende plan (Endelig vedtatt arealplan) *
Vedtak i kraft:
 Sakshistorikk
 Dokumenter
 Detaljer
 Relaterte planer
 Berørte eiendommer