Kommunevåpen Bergen kommune
arealplaninformasjon
Arealplan-ID: 63110000 Saksnummer:
Rediger Plannavn: ARNA. GNR 295 BNR 133 M.FL., LONO Plantype: Detaljregulering
Planstatus:
Plan under arbeid (Planforslag) *
Vedtak i kraft:
 Sakshistorikk
 Dokumenter
 Detaljer
 Relaterte planer
 Berørte eiendommer