Kommunevåpen Bergen kommune
arealplaninformasjon
Arealplan-ID: 62510000 Saksnummer:
Rediger Plannavn: YTREBYGDA. GNR 121 BNR 53, 54, 273 M.FL., KANNEVIKNESET BOLIGOMRÅDE Plantype: Detaljregulering
Planstatus:
Gjeldende plan (Endelig vedtatt arealplan) *
Vedtak i kraft:
 Sakshistorikk
 Dokumenter
 Detaljer
 Relaterte planer
 Berørte eiendommer