Kommunevåpen Bergen kommune
arealplaninformasjon
Arealplan-ID: 62150000 Saksnummer:
Rediger Plannavn: YTREBYGDA. GNR 116 BNR 114, 217 M.FL., SANDSLIKRYSSET Plantype: Detaljregulering
Planstatus:
Gjeldende plan (Endelig vedtatt arealplan) *
Vedtak i kraft:
 Sakshistorikk
 Dokumenter
 Detaljer
 Relaterte planer
 Berørte eiendommer