Kommunevåpen Bergen kommune
arealplaninformasjon
Arealplan-ID: 61130000 Saksnummer:
Rediger Plannavn: YTREBYGDA. DEL AV GNR 111, 114 OG 34, LILAND OG BIRKELAND ØVRE, KOKSTAD ØST Plantype: Områderegulering
Planstatus:
Gjeldende plan (Endelig vedtatt arealplan) *
Vedtak i kraft:
 Sakshistorikk
 Dokumenter
 Detaljer
 Relaterte planer
 Berørte eiendommer