Kommunevåpen Bergen kommune
arealplaninformasjon
Arealplan-ID: 61020000 Saksnummer:
Rediger Plannavn: YTREBYGDA. GNR 107, KOMMUNEDELPLAN BIRKELAND, LILAND, ÅDLAND OG ESPELAND Plantype: Kommunedelplan
Planstatus:
Plan under arbeid (Planforslag) *
Vedtak i kraft:
 Sakshistorikk
 Dokumenter
 Detaljer
 Relaterte planer
 Berørte eiendommer