Kommunevåpen Bergen kommune
arealplaninformasjon
Arealplan-ID: 60390000 Saksnummer:
Rediger Plannavn: BERGENHUS. GNR 168 BNR 377, 379, SANDVIKSBODENE 78C - 80 Plantype: Eldre reguleringsplan
Planstatus:
Gjeldende plan (Vedtatt etter klage) *
Vedtak i kraft:
 Sakshistorikk
 Dokumenter
 Detaljer
 Relaterte planer
 Berørte eiendommer