Kommunevåpen Bergen kommune
arealplaninformasjon
Arealplan-ID: 15750000 Saksnummer:
Rediger Plannavn: BERGENHUS. KDP SANDVIKEN - FJELLSIDEN NORD Plantype: Kommunedelplan
Planstatus:
Gjeldende plan (Ikrafttrådt) *
Vedtak i kraft:
 Sakshistorikk
 Dokumenter
 Detaljer
 Relaterte planer
 Berørte eiendommer