Informasjon om nytt Planregister

Braplan er ikke lenger i bruk i Bergen kommune.

Nytt planregister er innført, og du finner det på denne adressen https://www.arealplaner.no/bergen4601/